• Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÃ ĐƯỢC SỞ Y TẾ PHÊ DUYỆT

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  CTY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN PHÚC
2. Địa chỉ: 83 Lê Hoàng Phái, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  14/24h

 

CTY TNHH PKĐK VẠN PHÚC                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng Khám Đa Khoa Vạn Phúc                                                                                     Độclập - Tự do - Hạnh phúc

83 Lê Hoàng Phái, P17, Q. Gò Vấp

ĐT: 028.62574401

     Số:         /2017- ĐKVP

 

      DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁMBỆNH, CHỮA BỆNH ĐÃ ĐƯỢC SỞ Y TẾ PHÊ DUYỆT

 

        1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  CTY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN PHÚC

        2. Địa chỉ: 83 Lê Hoàng Phái, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

        3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  14/24h

 

NOTE: Khách hàng có nhu cầu khám theo yêu cầu vui lòng điện thoại đặt lịch trước.

 

     Tp.HCM, ngày    tháng     năm 

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

 

 

 

 

               BS . HỒ THỊ CÚC